Xeros Valley - Panagia tou Sindi
NameGradeLength (m)
1-6c22
2-6b+23
3Xeros6b+23
4-6a+23
5-6b22
6-5b24
7Safari6a24